Kontaktuppgifter

Våra anställda

Tony Lindqvist
Mail: tony.lindqvist@bostek.se
Tel: +4673-901 29 41

Befattning:

Uppdragsledning/Tillståndsbedömning
/Utredning/
Byggledning/Besiktning

Beskrivning:

Arbetar med underhållsplanering, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av åtgärder gällande konstbyggnader. Utför tillståndsbedömningar och utredningar, byggledning och besiktningar.

Fredrik Hansson
Mail: fredrik.hansson@bostek.se
Tel: +4673-901 29 38

 

Befattning:

Projektledare/Utredare

Beskrivning:

Arbetar med underhållsplanering av konstbyggnader, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av beställarens åtgärdspaket gällande konstbyggnader. Utför drift- och underhållsplaner av konstbyggnader, utredningar/tillståndsbedömningar, projekteringar och projektledning inom konstruktioner av betong och stål.

 

Jonatan Paulsson-Tralla
Mail: jonatan.paulsson-tralla@bostek.se
Tel: +4673-901 29 39

Befattning:

Tekn Dr./Expert betong och stål/Projektledare/
Projekteringsledare/Utredare/
Besiktningsman

Beskrivning:

Arbetar med både nya och gamla konstruktioner både i stål och betong. Projekteringsledning, projektering inklusive BAS P, Riskanalyser, LCC, LCA tillståndsbedömningar, granskningar och kontroller av tex bygghandlingar systemhandlingar mm, tekniskt och juridiskt stöd vid genomförande av entreprenader och vid projektering, mm. Expert inom statik och beständighet för bro-, tunnel- och kajkonstruktioner m.m. Expert inom modern och gammal betong samt stål.

 

Gerard James
Mail: gerard.james@bostek.se
Tel: +4673-901 29 91

Befattning:

Projekteringsledare/Uppdragsledare/
Mätspecialist/Utredare.

Beskrivning:

Arbetar med både nya och gamla konstruktioner både i stål och betong. Projekteringsledning, projektering inklusive BAS P, Riskanalyser, LCC, LCA tillståndsbedömningar. Framtagning av drift och underhållsplaner. Expert inom trådtöjningsmätning på både stål och betong. Men även t.ex. Rörelse- och sprickviddsmätningar. Expert inom modern och gammal betong samt stål.

 

Andreas Nyberg
Mail: andreas.nyberg@bostek.se
Tel: +4673-901 29 56

Befattning:

Projektledare/Projekteringsledare/Utredare

Beskrivning:

Arbetar med underhållsplanering, drift och underhållsplaner, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av kommuners åtgärdspaket gällande konstbyggnader. Utför provtagningar, utredningar/tillståndsbedömningar, projekteringar och projektledning inom konstruktioner av betong och stål.

 

Kenth Jansson
Mail: kenth.jansson@bostek.se
Tel: +4670-164 34 75

Befattning:

Teknisk expert brounderhåll/Projektledare/
Projekteringsledare/
Utredare/Besiktningsman

Beskrivning:

Arbetar med projektledning, projekteringsledning, entreprenadbesiktning, utredningar, tillståndsbedömningar och underhållsplanering inom området broar, kajer, tunnlar och P-garage.

Identifierar skadeorsaker och skadeomfattning samt tar fram förslag till tekniska lösningar för förebyggande underhåll, reparation och reinvestering av betong- och stålkonstruktioner. Utför projekteringsledning samt projektledning från planeringsskedet till färdigställande.

 

Åke Bjurholm
Mail: ake.bjurholm@bostek.se
Tel: +4673-901 29 57 

Befattning:

Teknisk expert brounderhåll/
Besiktningsman/Seniorkonsult

Beskrivning:

Arbetar med underhållsplanering inom området broar, kajer, tunnlar och P-garage.

Identifierar skadeorsaker och skadeomfattning samt tar fram förslag till tekniska lösningar för förebyggande underhåll, reparation och reinvestering av betong- och stålkonstruktioner. Utför besiktningar.

 

Erik Öhman
Mail: erik.ohman@bostek.se
Tel: +4673-901 29 53

Befattning:

Utredare/Provtagning

Beskrivning:

Håller  på med materialprovning inom betong och stål. Utför utredningar, tillståndsbedömningar och inspektioner av anläggningskonstruktioner.

 

Erik Strandberg
Mail: erik.strandberg@bostek.se
Tel: +4670-795 98 52

Befattning:

Byggledare/Uppdragsledare

Beskrivning:

Arbetar i huvudsak med anläggningsunderhåll och betongreparationer i olika skeden av projekt; från utredningar, tillståndsbedömningar och inspektioner av anläggningskonstruktioner till planering, projektering och byggledning av entreprenader.

Tidigare platschef för betongreparationer med helhetsansvar för arbetsmiljö, utförande, ekonomi och avtalsfrågor samt personalansvar inom ramarna för mina projekt.

Isak Selder
Mail: isak.selder@bostek.se
Tel: +4673-844 54 82

Befattning:

Provtagning /Utredare/Teknisk konsult

Beskrivning:

Arbetar med provtagningar, utredningar och tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner.

Våra anställda

Jeanette Säll
Mail: jeanette.sall@bostek.se
Tel: +4673-901 29 36

Befattning:

Teknisk konsult/Uppdragsledare/Projektör

Beskrivning:

Arbetar med 2D och 3D projektering av konstbyggnader samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar.

Arbetar också med underhållsplanering, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av kommuners åtgärdspaket gällande konstbyggnader.

Utför utredningar och tillståndsbedömningar av konstbyggnader.

 

Ola Nyqvist
Mail: ola.nyqvist@bostek.se
Tel: +4670-164 34 25

Befattning:

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöspecialist, BasP, BasU

Beskrivning:

Arbetar med styrning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i anläggningsprojekt. Har lång erfarenhet av KMA-arbete i alla skeden av byggprocessen.

 

Kjell Wallin
Mail: kjell.wallin@bostek.se
Tel: +4673-901 29 84

Befattning:

Seniorkonsult

Beskrivning:

Arbetar med skadeutredningar, tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området färsk, ung och hårdnad betong samt regelverk och föreskrifter (FU, utbildning i projekt, betongrecept och utförandeteknik), temperatursprickriskutredningar, lärare vid kursverksamheten i betongteknisk utbildning (Klass I, Klass II och undervattensgjutning samt temperatursprickor). Biträdande sektorsutredare betong vid revidering av AMA-ANL 13 – 20.

 

Carsten Vogt
Mail: carsten.vogt@bostek.se
Tel: +4670-164 34 34

Befattning:

Projektledare/Konsult (tekn Dr)

Beskrivning:

Arbetar med temperatursprickriskutredningar, materialutveckling betong, tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området färsk, ung och hårdnad betong (FU, betongrecept och utförandeteknik), skadeutredningar och lärare vid kursverksamheten i betongteknisk utbildning (Klass I och undervattensgjutning).

 

Anders Hösthagen
Mail: anders.hosthagen@bostek.se
Tel: +4673-901 29 65

Befattning:
Konsult/Forskare (Tekn Lic)

Beskrivning:

Arbetar med temperatursprickriskutredningar och tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området. Jobbar deltid med forskning/utveckling inom området temperatursprickor i betong. Lärare vid betongutbildning på LTU.

 

Kristin Kuckelkorn
Mail: kristin.kuckelkorn@bostek.se
Tel: +4673-920 12 18

Befattning:

Konsult (MSc)

Beskrivning:

Arbetar med temperatursprickriskutredningar, skadeutredningar, projektering av betongreparationer, mätningar och provtagningar.

 

Stefan Strindberg
Mail: stefan.strindberg@bostek.se
Tel: +4673-901 29 69

Befattning:

Teknisk konsult/Projektör

Beskrivning:

Arbetar med 2D projektering av konstbyggnader samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar.

 

Krister Söderbäck
Mail: krister.soderback@bostek.se
Tel: +4673-901 29 83

Befattning:

Projektledare/Konstruktör

Beskrivning:

Arbetar med 2D och 3D projektering av konstbyggnader samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar av stål- och betongkonstruktioner.
Har kunskap gällande drift och underhållsfrågor gällande mekaniken i öppningsbara broar.

 

Natalea Hermes
Mail: natalea.hermes@bostek.se
Tel: +4673-903 08 56

Befattning:

Teknisk konsult/Projektör

Beskrivning:

Upprättar CAD- ritningar i 2D. Arbetar också med utredningar och tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner.

 

Josef Petros
Mail: josef.petros@bostek.se
Tel: +4673-901 29 68

Befattning:

Projektledare/Projekteringsledare/Konstruktör

Beskrivning:

Arbetar med 2D projektering av konstbyggnader samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar. Arbetar med underhållsplanering, drift och underhållsplaner, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av kommuners åtgärdspaket gällande konstbyggnader.