Kontaktuppgifter

våra medarbetare

Erik Strandberg VD

Teknisk konsult

Erik Strandberg

Arbetar med tillståndsbedömningar, utredningar och inspektioner av konstbyggnader och parkeringsgarage samt planering, projektering, tekniskt stöd och byggledning av entreprenader. Tidigare erfarenhet som platschef vid betongreparationer med helhetsansvar för arbetsmiljö, utförande, ekonomi, avtalsfrågor och personalansvar inom ramarna för projekten.

Tel: +4670-795 98 52
erik.strandberg@bostek.se

Jonatan Paulsson-Tralla
Teknisk konsult (Tekn.Dr)

Jonatan Paulsson-Tralla

Expert inom tätskikt, betong, stål, rostfritt stål, övergångskonstruktioner, riskanalys, LCC och LCA. Expert inom statik och beständighet för konstbyggnader. Arbetar med projekteringsledning, tillståndsbedömningar, LCC, LCA, riskanalyser, granskning av system- och bygghandlingar samt tekniskt och juridiskt stöd vid entreprenader och projekteringar. Föreläser om betong och betongreparationer.

Tel: +4673-901 29 39
jonatan.paulsson-tralla@bostek.se

Åke Bjurholm

Teknisk konsult (seniorkonsult)

Åke Bjurholm

Expert inom konstbyggnader och konstbyggnadsunderhåll. Arbetar med drift- och underhållsplanering, tillståndsbedömningar och utredningar av konstbyggnader samt tekniskt stöd och besiktningar vid entreprenader.

Tel: +4673-901 29 57
ake.bjurholm@bostek.se

Tony Lindqvist

Teknisk konsult (seniorkonsult)

Tony Lindqvist

Arbetar med bygg- och projektledning, expertstöd och besiktningar vid entreprenader samt drift- och underhållsplanering, tillståndsbedömningar och utredningar av konstbyggnader.

Tel: +4673-901 29 41
tony.lindqvist@bostek.se

Gerard James

Teknisk konsult (Tekn.Dr)

Gerard James

Expert inom stål, betong, tätskikt, riskanalyser, trådtöjningsmätningar, utmattningsberäkningar, dynamisk förstoringsfaktor, riskanalys, LCC och LCA. Arbetar med projekteringsledning, trådtöjningsmätningar, tillståndsbedömningar, LCC, LCA, riskanalys och drift- och underhållsplanering av konstbyggnader.

Tel: +4673-901 29 91
gerard.james@bostek.se

Kenth Jansson

Teknisk konsult (seniorkonsult)

Kenth Jansson

Arbetar med projekteringsledning, bygg- och projektledning, expertstöd och besiktningar vid entreprenader samt drift- och underhållsplanering, tillståndsbedömningar och utredningar av konstbyggnader och parkeringsgarage.

Tel: +4670-164 34 75
kenth.jansson@bostek.se

Fredrik Hansson

Teknisk konsult (BSc)

Fredrik Hansson

Arbetar med projekteringsledning, drift- och underhållsplanering, tillståndsbedömningar och utredningar av konstbyggnader samt byggledning och tekniskt stöd vid entreprenader.

Tel: +4673-901 29 38
fredrik.hansson@bostek.se

Andreas Nyberg

Teknisk konsult (BSc)

Andreas Nyberg

Arbetar med projekteringsledning, drift- och underhållsplanering, materialprovtagning (betong, stål och trä), tillståndsbedömningar och utredningar av konstbyggnader och parkeringsgarage samt tekniskt stöd vid entreprenader.

Tel: +4673-901 29 56
andreas.nyberg@bostek.se

Erik Öhman

Teknisk konsult

Erik Öhman

Arbetar med tillståndsbedömningar, materialprovtagning (betong, stål och trä) och inspektioner av konstbyggnader.

Tel: +4673-901 29 53
erik.ohman@bostek.se

Jeanette Säll

Teknisk konsult (BSc)

Jeanette Säll

Arbetar med projektering (2D, 3D och tekniska beskrivningar/mängdförteckningar) och projekteringsledning för ny- och ombyggnad samt reparationer av konstbyggnader. Arbetar också med granskning av handlingar, tillståndsbedömningar, drift- och underhållsplanering, inspektioner av konstbyggnader samt bistår som tekniskt stöd vid entreprenader.

Tel: +4673-901 29 36
jeanette.sall@bostek.se

Kjell Wallin

Teknisk konsult (seniorkonsult)

kjell wallin

Arbetar med skadeutredningar, tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området färsk, ung och hårdnad betong samt regelverk och föreskrifter (FU, utbildning i projekt, betongrecept och utförandeteknik), temperatursprickriskutredningar, lärare för kurser i betongteknisk utbildning (Klass I, II och undervattensgjutning samt temperatursprickor). Biträdande sektorsutredare betong vid revidering av AMA-ANL 13-20.

Tel: +4673-901 29 84
kjell.wallin@bostek.se

Krister Söderbäck

Teknisk konsult (MSc)

krister söderbäck

Specialiserad inom stålkonstruktioner och mekanik. Arbetar främst med 3D-projektering och 3D-scanningar för att ta fram 2D- ritningar men också 2D-projektering av ny- och ombyggnad samt reparationer av konstbyggnader. Arbetar också med drift och underhållsfrågor gällande mekaniken i öppningsbara broar.

Tel: +4673-901 29 83
krister.soderback@bostek.se

Josef Petros

Teknisk konsult (BSc)

josef petros

Arbetar med projektering (2D, 3D och tekniska beskrivningar/mängdförteckningar) och projekteringsledning för ny- och ombyggnad samt reparationer av konstbyggnader. Arbetar också med granskning av handlingar, tillståndsbedömningar, drift- och underhållsplanering, inspektioner av konstbyggnader samt bistår som tekniskt stöd vid entreprenader. Tidigare erfarenhet av bygg- och projektledning.

Tel: +4673-901 29 68
josef.petros@bostek.se

Kristian Henriksson

Teknisk konsult

Kristian Henriksson

Arbetar med tillståndsbedömningar, materialprovtagning (betong, stål och trä) och inspektioner av konstbyggnader.

Tel: +4676-100 77 80
kristian.henriksson@bostek.se

isak selder

Teknisk konsult (BSc)

isak selder

Arbetar med tillståndsbedömningar, materialprovtagning (betong, stål) och inspektioner av konstbyggnader.

Tel: +4673-844 54 82
isak.selder@bostek.se

Carsten Vogt

Teknisk konsult (Tekn.Dr)

Carsten Vogt

Arbetar med temperatursprickriskutredningar, materialutveckling betong, tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området färsk, ung och hårdnad betong (FU, betongrecept och utförandeteknik), skadeutredningar och lärare vid kursverksamheten i betongteknisk utbildning (Klass I och undervattensgjutning).

Tel: +4670-164 34 34
carsten.vogt@bostek.se

Stefan Strindberg

Teknisk konsult

stefan strindberg

Arbetar med projektering (CAD och tekniska beskrivningar/mängdförteckningar) av ny- och ombyggnad samt reparationer av konstbyggnader. Konstruktör inom geoteknik och anläggningskonstruktioner.

Tel: +4673-901 29 69
stefan.strindberg@bostek.se

Dmitry Panchugin

Teknisk konsult (MSc)

Dmitry Panchugin

Arbetar med temperatursprickriskutredningar och projektering (2D och 3D).

Tel: +4676-131 42 01
dmitry.panchugin@bostek.se

Anders Hösthagen

Teknisk konsult (Tekn.Lic)

anders hösthagen

Arbetar med temperatursprickriskutredningar och tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom ung och hårdnad betong. Doktorerar halvtid inom området temperatursprickor i betong och materialprovning. Lärare vid kursverksamhet både på LTU och RISE (Klass I).

Tel: +4673-901 29 65
anders.hosthagen@bostek.se

natalea hermes

Teknisk konsult (MSc)

natalea hermes

Arbetar med projektering (CAD och tekniska beskrivningar/mängdförteckningar) av nybyggnad, ombyggnad och reparationer av konstbyggnader samt tillståndsbedömningar, inspektioner, utredningar och materialprovtagning.

Tel: +4673-903 08 56
natalea.hermes@bostek.se

Emil Lövgren

Teknisk konsult (MSc)

Emil Lövgren

Arbetar med projektering, granskning av handlingar och konstruktions- beräkningar. Projektering i 2D & 3D. Certifierad stålkonstruktör (CSK) via SBI.

Tel: +4676-117 35 43
emil.lovgren@bostek.se

Pourya Noury

Teknisk konsult (Tekn.Dr)

Pourya Noury

Specialiserad inom stålkonstruktioner.

Tel: +4673-9012988
pourya.noury@bostek.se

Kontakta Oss!

Behöver du hjälp med att kostnadsbedöma åtgärdsförslag? Upprätta förslagsritningar? Eller behöver du en helhetslösning
för ett uppdrag? Vi är säkra på att med vår breda kompetens
kan vi erbjuda experthjälp i många frågor. 

Ta kontakt med någon av våra medarbetare eller skicka mail till info@bostek.se så återkommer vi till er.