Kontaktuppgifter

våra medarbetare

Tony Lindqvist VD

• Uppdragsledning
• Tillståndsbedömning
• Utredning
• Byggledning/Besiktning

Tony Lindqvist

Arbetar med underhållsplanering, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av åtgärder gällande konstbyggnader. Utför tillståndsbedömningar och utredningar, byggledning och besiktningar.

Tel: +4673-901 29 41
tony.lindqvist@bostek.se

Gerard James

• Projekteringsledare
• Uppdragsledare
• Mätspecialist
• Utredare

Gerard James

Arbetar med både nya och gamla konstruktioner både i stål och betong. Projekteringsledning, projektering inklusive BAS P, Riskanalyser, LCC, LCA tillståndsbedömningar. Framtagning av drift och underhållsplaner. Expert inom trådtöjningsmätning på både stål och betong. Men även t.ex. Rörelse- och sprickviddsmätningar. Expert inom modern och gammal betong samt stål.

Tel: +4673-901 29 91
gerard.james@bostek.se

Åke Bjurholm

• Teknisk expert brounderhåll
• Besiktningsman
• Seniorkonsult

Åke Bjurholm

Arbetar med underhållsplanering inom området broar, kajer, tunnlar och P-garage. Identifierar skadeorsaker och skadeomfattning samt tar fram förslag till tekniska lösningar för förebyggande underhåll, reparation och reinvestering av betong- och stålkonstruktioner. Utför besiktningar.

Tel: +4673-901 29 57
ake.bjurholm@bostek.se

Fredrik Hansson

• Projektledare
• Utredare

Fredrik Hansson

Arbetar med underhållsplanering av konstbyggnader, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av beställarens åtgärdspaket gällande konstbyggnader. Utför drift- och underhållsplaner av konstbyggnader, utredningar/tillståndsbedömningar, projekteringar och projektledning inom konstruktioner av betong och stål.

Tel: +4673-901 29 38
fredrik.hansson@bostek.se

Andreas Nyberg

• Projektledare
• Projekteringsledare
• Utredare

Andreas Nyberg

Arbetar med underhållsplanering, drift och underhållsplaner, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av kommuners åtgärdspaket gällande konstbyggnader. Utför provtagningar, utredningar/tillståndsbedömningar, projekteringar och projektledning inom konstruktioner av betong och stål.

Tel: +4673-901 29 56
andreas.nyberg@bostek.se

Erik Öhman

• Utredare
• Provtagning

Erik Öhman

Håller på med materialprovning inom betong och stål. Utför utredningar, tillståndsbedömningar och inspektioner av anläggningskonstruktioner.

Tel: +4673-901 29 53
erik.ohman@bostek.se

Jonatan Paulsson-Tralla

• Tekn Dr./Expert betong och stål
•Projektledare/Projekteringsledare
• Utredare/Besiktningsman

Jonatan Paulsson-Tralla

Arbetar med nya och gamla konstruktioner i stål och betong. Projekteringsledning inklusive BAS P, Riskanalyser, LCC, LCA tillståndsbedömningar, granskningar av t.ex. bygg- och systemhandlingar mm, tekniskt och juridiskt stöd vid genomförande av entreprenader och vid projektering mm. Expert inom statik och beständighet för bro-, tunnel- och kajkonstruktioner m.m. Expert inom betong samt stål.

Tel: +4673-901 29 39
jonatan.paulsson-tralla@bostek.se

Kenth Jansson

• Teknisk expert brounderhåll
• Projektledare
• Projekteringsledare
• Utredare/Besiktningsman

Kenth Jansson

Arbetar med projekt- och projekteringsledning, entreprenadbesiktning, utredningar, tillståndsbedömningar och underhållsplanering inom området broar, kajer, tunnlar och P-garage. Identifierar skadeorsaker och skadeomfattning samt tar fram förslag till tekniska lösningar för förebyggande underhåll, reparation och reinvestering av betong- och stålkonstruktioner.

Tel: +4670-164 34 75
kenth.jansson@bostek.se

Erik Strandberg

• Byggledare
• Uppdragsledare

Erik Strandberg

Arbetar med anläggningsunderhåll och betongreparationer i olika skeden av projekt; från utredningar, tillståndsbedömningar och inspektioner av anläggningskonstruktioner till planering, projektering och byggledning av entreprenader. Tidigare platschef för betongreparationer med helhetsansvar för arbetsmiljö, utförande, ekonomi och avtalsfrågor samt personalansvar.

Tel: +4670-795 98 52
erik.strandberg@bostek.se

Jeanette Säll

• Teknisk konsult
• Uppdragsledare
• Projektör

Jeanette Säll

Arbetar med 2D och 3D projektering av konstbyggnader samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar. Arbetar också med underhållsplanering, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av kommuners åtgärdspaket gällande konstbyggnader. Utför utredningar och tillståndsbedömningar av konstbyggnader.

Tel: +4673-901 29 36
jeanette.sall@bostek.se

Kjell Wallin

• Seniorkonsult

kjell wallin

Arbetar med skadeutredningar, tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området färsk, ung och hårdnad betong samt regelverk och föreskrifter (FU, utbildning i projekt, betongrecept och utförandeteknik), temperatursprickriskutredningar, lärare för kurser i betongteknisk utbildning (Klass I, II och undervattensgjutning samt temperatursprickor). Biträdande sektorsutredare betong vid revidering av AMA-ANL 13-20.

Tel: +4673-901 29 84
kjell.wallin@bostek.se

Kristin Kuckelkorn

• Konsult (MSc)

kristin kuckelkorn

Arbetar med temperatursprickriskutredningar, skadeutredningar, projektering av betongreparationer, mätningar och provtagningar.

Tel: +4673-920 12 18
kristin.kuckelkorn@bostek.se

natalea hermes

• Teknisk konsult (MSc)
• Projektör

natalea hermes

Arbetar med 2D projektering av konstbyggnader och betongreparationer samt med utredningar och tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner.

Tel: +4673-903 08 56
natalea.hermes@bostek.se

isak selder

• Teknisk konsult
• Provtagning
• Utredare

isak selder

Arbetar med provtagningar, utredningar och tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner.

Tel: +4673-844 54 82
isak.selder@bostek.se

Carsten Vogt

• Projektledare
• Konsult (tekn. Dr.)

Carsten Vogt

Arbetar med temperatursprickriskutredningar, materialutveckling betong, tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området färsk, ung och hårdnad betong (FU, betongrecept och utförandeteknik), skadeutredningar och lärare vid kursverksamheten i betongteknisk utbildning (Klass I och undervattensgjutning).

Tel: +4670-164 34 34
carsten.vogt@bostek.se

Stefan Strindberg

• Teknisk konsult
• Projektör

stefan strindberg

Arbetar med 2D projektering av konstbyggnader och betongreparationer samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar.

Tel: +4673-901 29 69
stefan.strindberg@bostek.se

Josef Petros

• Projektledare
• Projekteringsledare
• Konstruktör

josef petros

Arbetar med 2D projektering av konstbyggnader samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar. Arbetar med underhållsplanering, drift och underhållsplaner, vilket innefattar resursfördelning och prioritering av kommuners åtgärdspaket gällande konstbyggnader.

Tel: +4673-901 29 68
josef.petros@bostek.se

ola nyqvist

• Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöspecialist
• BasP & BasU

ola nyqvist

Arbetar med styrning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i anläggningsprojekt. Har lång erfarenhet av KMA-arbete i alla skeden av byggprocessen.

Tel: +4670-164 34 25
ola.nyqvist@bostek.se

Anders Hösthagen

• Konsult
• Forskare (Tekn. Lic.)

anders hösthagen

Arbetar med temperatursprickriskutredningar och tekniskt stöd till beställare och entreprenörer inom området. Jobbar deltid med forskning/utveckling inom området temperatursprickor i betong. Lärare vid betongutbildning på LTU.

Tel: +4673-901 29 65
anders.hosthagen@bostek.se

Krister Söderbäck

• Projektledare
• Konstruktör

krister söderbäck

Arbetar med 2D och 3D projektering av konstbyggnader samt upprättar tekniska beskrivningar/mängdförteckningar av stål- och betongkonstruktioner. Har kunskap gällande drift och underhållsfrågor gällande mekaniken i öppningsbara broar.

Tel: +4673-901 29 83
krister.soderback@bostek.se

Kontakta Oss!

Behöver du hjälp med att kostnadsbedöma åtgärdsförslag? Upprätta förslagsritningar? Eller behöver du en helhetslösning
för ett uppdrag? Vi är säkra på att med vår breda kompetens
kan vi erbjuda experthjälp i många frågor.