Betong & Stålteknik

Vi är teknikkonsulter som har stor kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med både
nybyggda och befintliga byggnadsverk uppförda i betong eller stål.

Vi har kompetensen

Merparten av oss på Betong och stålteknik är högskoleingenjörer eller civilingenjörer. Några av oss är även tekniska doktorer. Tillsammans har vi en mycket hög teoretisk och praktisk kompetens inom drift och underhåll av konstbyggnader. Vår kompetens sträcker sig från att utföra provtagningar till att ha kompletta handlingar för reparationer av stora komplexa anläggningar.

Våra Tjänster

Läs mer om våra tjänster och hur vi skulle kunna hjälpa dig

Tillstånds-bedömning

• Skadeutredningar
• Provtagning
• Mätningar

Tillståndsbedömning

Vi utför tillståndsbedömningar av trä, betong och stålkonstruktioner. Framförallt konstbyggnader så som broar, kajer, tunnlar mm.
läs mer

Drift och underhålls-planering

• Förebyggande underhåll
• Reinvesteringsplanering
• Budgetplanering

Drift och underhållsplanering

Vi medverkar ofta vid framtagande av arbetsprogram för förebyggande underhåll och reinvestering, samt med att föreslå prioritetsordning för åtgärder utifrån bedömt och värderat underhållsbehov.
läs mer

Projektering

•Ritningar CAD & 3D-CAD
• Tekniska beskrivningar
• Administrativa föreskrifter
• 3D-CAD (Modeller / Ritningar)
• Granskning

Projektering

Projekteringen tar vid när tillståndsbedömningen är utförd. Vi hjälper till att ta fram beskrivningar och ritningar som tar projektet från tanke till en fastställd plan. Vi utför även granskning av andra projektörers handlingar åt våra beställare.
läs mer

Entreprenad-stöd

• Bygg- och projektledning
• Tekniskt stöd
• Expertstöd

Entreprenadstöd

Vi bygg- och projektleder entreprenader vi själva projekterat. Vi bistår även i anläggningsprojekt där vi inte själva har utfört projekteringen.
läs mer

Sprick-begränsning

• Temperaturberäkning
• Sprickriskberäkning
• Planering av åtgärder
• Sprickfördelande armering
• Vinteråtgärder
• Granskning

sprickbegränsning

Sprickbegränsning för ung och hårdnande betong ingår i planering och utförande av anläggningskonstruktioner men utförs även för t.ex. huskonstruktioner i grundvatten. Vi utför även granskning av andra projektörers handlingar åt våra beställare.
Läs mer

övriga tjänster

• BAS-U/ BAS-P
• Besiktningar
• Brojour
• LCC / LCA
• Mätning
• Regelverk
• Utbildning
• Utveckling

övriga tjänster

Utöver vår kärnverksamhet bedriver vi bl.a. utveckling av material, metoder, regelverk, bistår vid besiktningar, arbetsmiljön mm. Vi hjälper till inom betongutbildning, utför bl.a utmattningsmätningar på broar och jobbar med LCA och LCC. Brojouren ser till att trafiken kan fortgå säkert efter påkörningar.
Läs mer

Vi på Bostek

Hos oss finns det mångårig erfarenhet och kunskap på många olika positioner. Gäller det drift och underhåll eller provtagningar och handlingar så har vi lösningen. Ta kontakt med någon av oss så hjälper vi dig vidare.

vi är stolta över

Våra referenser

Vi utför uppdrag till ett flertal stora beställare så som Trafikverket och SL. Vi utför uppdrag åt både stora och små kommuner så som Trafikkontoret Stockholm stad, Nacka kommun och Köpings kommun. Vår expertis används även i större enstaka projekt både åt Beställare eller Entreprenör.

Kontakta Oss!

Behöver du hjälp med att kostnadsbedöma åtgärdsförslag? Upprätta förslagsritningar? Eller behöver du en helhetslösning
för ett uppdrag? Vi är säkra på att med vår breda kompetens
kan vi erbjuda experthjälp i många frågor. 

Ta kontakt med någon av våra medarbetare eller skicka mail till info@bostek.se så återkommer vi till er.