Drift- och underhållsplanering

drift- och underhållsplane-ring

Vi arbetar i stor omfattning med planering och framtagande av drift- och underhållsplaner och arbetsprogram för förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvestering för hela bestånd av anläggningskonstruktioner. Arbetet utförs åt beställare i både stora och små kommuner.

Vi har i våra arbetsmetoder en väl utvecklad helhetssyn för underhåll i den komplexa storstadsmiljö som Stockholm utgör, rörande insatsers omfattning, metodval, val av tidpunkt och genomförande för att optimera insatserna. Allt detta med hänsyn till ekonomi, störningar för trafik och kringboende, arbetsmiljö och miljö. Vi har stor vana att föreslå prioriteringsordning för åtgärder utifrån bedömt och värderat underhållsbehov. Dessa planeringar kan stäcka sig över flera år vilket ger en bra bild över det kommande underhållsbehovet och dess kostnader.

Materialkunskap

Vi har bred kompetens inom statistik, bärighets-beräkningar, miljöbetingad nedbrytning, utmattning, lager, fogar, utförande, förvaltning mm för såväl stål- som betongkonstruktioner. Vidare har vi mycket djup materialkunskap om äldre och modernt stål, rostfria material (armering och plåt), äldre och modern betong och äldre och moderna tätskikt och olika typer av ytskydd såsom impregnering, slammor, katodiskt skydd o d. Den samlade kunskapen är ett viktigt verktyg i framtagandet av drift- och underhållsplaner.