Betong & Stålteknik

BETONG & STÅLTEKNIK

 

Vi har kunskap om både nybyggda och befintliga byggnadsverk inom framförallt betong och stål. Broar, kajer, tunnlar och hus innefattas i vårt arbetsområde.

 

Vi erbjuder beställaren de tjänster som behövs för att kunna bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av sina byggnadsverk. Vår verksamhet är heltäckande inom underhållsområdet. Vi åtar oss att genomföra hela eller delar av de moment som innefattas av underhållsprocessen.

Besöksadress:

Vretensborgsvägen 20

126 30 Hägersten

Faktureringsadress:

peau.faktura@ecofront.nu